Algemene voorwaarden

Wij verkopen en repareren volgens de leverings-en betalingsvoorwaarden zoals deze gedeponeerd

zijn bij de Arrondissementsrechtbank te Groningen onder nummer 31/97

 

Klik hier voor onze algemene voorwaarden